Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ząbkowickim na lata 2022 – 2028


Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXX/1652/017 w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2021”


Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2019

Uchwała Nr XXVI/136/2017 z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących  Przemoc w Rodzinie na lata 2017-2019.


Zmiana Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2019

Uchwała Nr XXX/166/2017  w sprawie zmiany Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2019.


Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2018

Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016 – 2018


Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2019

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2016-2019


Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2015-2016

W dniu 21 maja 2015 roku Rada Powiatu Ząbkowickiego podjęła Uchwałę nr VIII/37/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2015-2016


Powiatowy Program działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ząbkowickim na lata 2014-2020

W dniu 18 listopada 2013 roku Rada Powiatu Ząbkowickiego podjęła Uchwałę nr XXXVI/199/2013 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ząbkowickim na lata 2014-2020