Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. turnusów rehabilitacyjnych i obsługi sekretariatu

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko lekarza orzecznika w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie poszukuje do pracy na stanowisko lekarza – orzecznika lekarzy o specjalizacji:

 • internista,
 • pediatra,
 • okulista,
 • neurolog dziecięcy,
 • psychiatra,
 • psychiatra dziecięcy,
 • ortopeda,
 • dermatolog,
 • diabetolog,
 • endokrynolog,
 • kardiolog, onkolog,
 • urolog,
 • reumatolog.

Praca w Zespole będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia. Warunki pracy do uzgodnienia.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia  w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: pzon@pzprdzierzoniow.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74-832-32-30.


Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko urzędnicze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru


Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko lekarza orzecznika w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie poszukuje do pracy na stanowisko lekarza – orzecznika lekarzy o specjalizacji:

 • internista,
 • pediatra
 • okulista,
 • neurolog dziecięcy,
 • psychiatra,
 • psychiatra dziecięcy,
 • ortopeda
 • dermatolog
 • diabetolog
 • endokrynolog,
 • kardiolog, onkolog,
 • urolog,
 • reumatolog.

Praca w Zespole będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia. Warunki pracy do uzgodnienia.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia  w Dzierżoniowie ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: pzon@pzprdzierzoniow.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74-832-32-30.