Rodzinny Dom Dziecka w Srebrnej Górze

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Jak Nie My To Kto”

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Przyłęku

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Kopciuszek”

 

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Dzbanowie

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Kopciuszek”

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Ząbkowicach Śląskich

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Piotruś Pan”

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Targowicy

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Piotruś Pan”

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ząbkowickiego

w 2023 r.

Wyszczególnienie

  Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

  z dnia 29 marca 2023 r. poz. 2125

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
typu rodzinnego w Targowicy
   3.843,00 zł
Placówka opiekuńczo-wychowawcza
typu rodzinnego w Ząbkowicach Śląskich
   3.622,27 zł
Rodzinny Dom Dziecka
„Jak Nie My To Kto” w Srebrnej Górze
   3.614,23 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Przyłęku    3.513,60 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Dzbanowie    3.515,04 zł
 
 
3