Rodzinny Dom Dziecka w Srebrnej Górze

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Jak Nie My To Kto”

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Przyłęku

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Kopciuszek”

 

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Dzbanowie

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Kopciuszek”

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Ząbkowicach Śląskich

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Piotruś Pan”

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Targowicy

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Piotruś Pan”

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ząbkowickiego

w 2023 r.

Wyszczególnienie

  Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

  z dnia 18 marca 2024 r. poz. 1866

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
typu rodzinnego w Targowicy
   3.729,61 zł
Placówka opiekuńczo-wychowawcza
typu rodzinnego w Ząbkowicach Śląskich
   3.409,65 zł
Rodzinny Dom Dziecka
„Jak Nie My To Kto” w Srebrnej Górze
   3.411,99 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Przyłęku    3.410,64 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Dzbanowie    3.439,85 zł
 
 

3