AS 2024 ROK

INFORMACJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w dniu 1 marca 2024 r.  zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach programu ,,Aktywny Samorząd’’:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski można składać od dnia 01.03.2024 do dnia 31.08.2024 r.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r.  dotyczących roku akademickiego 2023/2024 (semestr letni) oraz od dnia 01.09.2023 r. do dnia 10.10.2024 r. dotyczących roku akademickiego 2024/2025 (semestr zimowy)

Kierunki działań obowiązujące w 2024 roku dot. programu Aktywny Samorząd:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc:

 • do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 tel. 74 8156-000
 • na bezpłatną infolinię: tel.  800 889 777, wspierającą użytkowników SOW, udzielającą pomocy w obsłudze programu.

REALIZOWANE OBSZARY WSPARCIA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar B Zadanie 5 -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 6. Obszar C Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 9. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 10. Obszar C Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 11. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wnioski można składać w formie elektronicznej lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich, ul. B.Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie od pn. – pt. po wcześniejszym umówieniu  telefonicznym (tel. 748 156 000).

WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Informujemy, że można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez System Obsługi Wsparcia jest:

  Zachęcamy do składania wniosków droga elektroniczną przez System Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Moduł II:

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane są wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia ( SOW)

DRUKI WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:

Wnioski o dofinansowanie Moduł I:

Obszar A – Zadanie nr 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

Obszar A – Zadanie nr 2 lub 3 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

Obszar A – Zadanie nr 4 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 

Obszar B – Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B – Zadanie nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B – Zadanie nr 5 – Dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 

Obszar C – Zadanie nr 1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C – Zadanie nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C – Zadanie nr 3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C – Zadanie nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C – Zadanie nr 5 – Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Oświadczenie – Obszar A, Zadanie nr 2 i 3 Do celów rozliczenia kosztów uzyskania prawa jazdy

Zaświadczenie lekarskie – Obszar A, Zadanie 1 i 2

Zaświadczenie lekarskie – Obszar B1 – dysfunkcja obu kończyn górnych

Zaświadczenie lekarskie – Obszar B1 – B3 – lekarz okulista nr 1

Zaświadczenie lekarskie – Obszar B1 – B3 – lekarz okulista nr 2

Zaświadczenie lekarskie – Obszar B1 – lekarz okulista (do 16 r.ż.)

Zaświadczenie lekarskie – Obszar B4 – dysfunkcja słuchu

Zaświadczenie lekarskie – Obszar C1  – dysfunkcja kończyn (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)

Zaświadczenie lekarskie – Obszar C3  – pomoc w zakupie protezy kończyny

Zaświadczenie lekarskie – Obszar C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy

Zaświadczenie lekarskie – Obszar C5 – zakup skutera inwalidzkiego

Zaświadczenie – Obszar D – potwierdzające pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu

Dla wszystkich obszarów:

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i klauzula informacyjna


AS 2023 ROK

INFORMACJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2023 ROKU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w dniu 1 marca 2023 r.  zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach programu ,,Aktywny Samorząd’’:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski można składać od dnia 01.03.2023 do dnia 31.08.2023 r.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski można składać od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.  dotyczących roku akademickiego 2022/2023 (semestr letni) oraz od dnia 01.09.2023 r. do dnia 10.10.2023 r. dotyczących roku akademickiego 2023/2024 (semestr zimowy)

Kierunki działań obowiązujące w 2023 roku dot. programu Aktywny Samorząd:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc:

 • do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 tel. 74 8156-000
 • na bezpłatną infolinię: tel.  800 889 777, wspierającą użytkowników SOW, udzielającą pomocy w obsłudze programu.

REALIZOWANE OBSZARY WSPARCIA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2023 ROKU:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 1. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 2. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 3. Obszar B Zadanie 5 -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 1. Obszar C Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 2. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 3. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 4. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 5. Obszar C Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 6. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wnioski można składać w formie elektronicznej lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich, ul. B.Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie od pn. – pt. po wcześniejszym umówieniu  telefonicznym (tel. 748 156 000).

WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Informujemy, że można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez System Obsługi Wsparcia jest:

  Zachęcamy do składania wniosków droga elektroniczną przez System Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Moduł II:

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane są wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia ( SOW)

DRUKI WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:

Wnioski o dofinansowanie Moduł I:

Obszar A – Zadanie nr 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

Obszar A – Zadanie nr 2 lub 3 – Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

Obszar A – Zadanie nr 4 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 

Obszar B – Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B – Zadanie nr 2 – Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B – Zadanie nr 5 – Dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

 

Obszar C – Zadanie nr 1 – Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C – Zadanie nr 2 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C – Zadanie nr 3 – Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C – Zadanie nr 4 – Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C – Zadanie nr 5 – Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 

Obszar D – Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

Oświadczenie – Obszar A, Zadanie nr 2 i 3 Do celów rozliczenia kosztów uzyskania prawa jazdy

Zaświadczenie lekarskie – Obszar A, Zadanie 1 i 2

Zaświadczenie lekarskie – Obszar B1 – dysfunkcja obu kończyn górnych

Zaświadczenie lekarskie – Obszar B1 – B3 – lekarz okulista nr 1

Zaświadczenie lekarskie – Obszar B1 – B3 – lekarz okulista nr 2

Zaświadczenie lekarskie – Obszar B1 – lekarz okulista (do 16 r.ż.)

Zaświadczenie lekarskie – Obszar B4 – dysfunkcja słuchu

Zaświadczenie lekarskie – Obszar C1  – dysfunkcja kończyn (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)

Zaświadczenie lekarskie – Obszar C3  – pomoc w zakupie protezy kończyny

Zaświadczenie lekarskie – Obszar C4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy

Zaświadczenie lekarskie – Obszar C5 – zakup skutera inwalidzkiego

Zaświadczenie – Obszar D – potwierdzające pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu

Dla wszystkich obszarów:

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczenie o wysokości dochodów

Oświadczenie pełnomocnika

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i klauzula informacyjna

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________

 AS 2022 ROK

INFORMACJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2022 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w dniu 1 marca 2022 r.  zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach programu ,,Aktywny Samorząd’’:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski będzie można składać od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski będzie można składać

od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. dotyczących roku akademickiego 2021/2022 (semestr letni)

od dnia 01.09.2022 r. do dnia 10.10.2022 r. dotyczących roku akademickiego 2022/2023 (semestr zimowy)

 Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zachęcamy do składania wniosków droga elektroniczną przez System Obsługi Wsparcia SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku (kliknij aby pobrać)

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc:

 • do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 tel. 74 8156-000
 • na bezpłatną infolinię: tel.  800 889 777, wspierającą użytkowników SOW, udzielającą pomocy w obsłudze programu.

REALIZOWANE OBSZARY WSPARCIA I ADRESACI PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2022 ROKU:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
  do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar B Zadanie 5 -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 6. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 8. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 9. Obszar C Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 10. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich, ul. B.Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie od pn.- pt. po wcześniejszym umówieniu  telefonicznym (tel. 74 8156 000),  pocztą tradycyjną lub formie elektronicznej.

WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Informujemy, iż od dnia 01.03.2022 roku można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez System Obsługi Wsparcia jest:

DRUKI WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:

Wnioski o dofinansowanie Moduł I: