Na terenie Powiatu Ząbkowickiego funkcjonują 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy

Opolnica 58

57-256 Bardo
tel. 74 817 17 30
e-mail: wtzopolnica@poczta.onet.pl
Liczba miejsc – 40

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie

pl. Cystersów 5
57-210 Henryków
tel. 74 810 54 66
fax: 74 810 54 66
e-mail: wtzhenrykow@wroclaw.caritas.pl
www.wroclaw.caritas.pl/243/Warsztat-Terapii-Zajeciowej-w-Henrykowie
Liczba miejsc – 35Przedstawiamy poniżej zdjęcia z realizowanych zajęć: