Na terenie Powiatu Ząbkowickiego funkcjonuje 5 Domów Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Ząbkowicach Śląskich

ul. Szpitalna 3
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 815 59 84
e-mail: biuro@dps-zabkowice.pl
www.dps-zabkowice.pl
Liczba miejsc – 118

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich

ul. Szpitalna 3
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 815 59 84
e-mail: biuro@dps-zabkowice.pl
www.dps-zabkowice.pl
Liczba miejsc – 16

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Ziębicach

ul. Kościelna 10

57-220 Ziębice
tel. 74 819 13 93
e-mail: dompomsp@poczta.onet.pl
www.dpsziebice.pl
Liczba miejsc – 120

Dom Opieki św. Jadwigi Śl. dla osób przewlekle somatycznie chorych

Pl. Cystersów 4d
57-210 Henryków
tel. 74 810 51 36
e-mail: dohenrykow@wroclaw.caritas.pl
www.wroclaw.caritas.pl/258/Dom-Opieki-w-Henrykowie
Liczba miejsc – 73

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie

Opolnica 58

57-256 Bardo
tel. 74 817 12 59
e-mail: dpsopolnica@op.pl
www.dpsopolnica.eu
Liczba miejsc – 155

Koszt utrzymania mieszkańca w poszczególnych domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Ząbkowickiego w 2017 roku

Wyszczególnienie Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 23 stycznia 2017 r. poz. 348
DPS Ząbkowice Śląskie   3.000 zł
DPS Ziębice   3.000 zł
DPS Henryków   3.000 zł
DPS Opolnica   3.200 zł