PROJEKT STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU ZĄBKOWICKIEGO NA LATA 2022 – 2027

W związku z opracowywaniem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022 – 2027”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich zaprasza wszystkie gminy Powiatu Ząbkowickiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na rzecz osób niepełnosprawnych, do zapoznania się z projektem ww. programu oraz przedstawienie ewentualnych opinii.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem Powiat Ząbkowicki.

Wszelkie opinie i stanowiska prosimy zgłaszać na stosownym formularzu za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-zabkowiceslaskie.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich

ul. Bolesława Prusa 5

57-200 Ząbkowice Śląskie

Informujemy, że konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu.