Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” prowadzony jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dziewcząt i Kobiet Pozostających w Sytuacjach Kryzysu „Związek Maryjny”

w Bardzie

57-256 Bardo
ul. 1 Maja 12
tel. 74 817 15 52
tel. kom. 509 043 902
e-mail: oik.nadzieja@gmail.com
https://www.bardopomoc.pl/oik-nadzieja/

Stowarzyszenie Na Rzecz Dziewcząt i Kobiet Pozostających w Sytuacjach Kryzysu „Związek Maryjny” w Bardzie jest organizacją pożytku publicznego (OPP) i posiada numer KRS 0000219599

Dyżury pracownika pierwszego kontaktu lub psychologa (zamiennie) codzienne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00

Rodzaj pomocy, jej zakres i formy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb. Możliwa jest tylko jednorazowa konsultacja lub dłuższy kontakt, porada lub terapia, wsparcie lub psychoedukacja.

Ośrodek proponuje:

  • Doradztwo i poradnictwo – konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne
  • Nawiązanie współpracy z właściwymi instytucjami w środowisku w celu udzielenia skutecznej i wielopłaszczyznowej pomocy zakładającej trwałą zmianę (sądy, opieka społeczna, szkoły, szpitale, policja, prokuratura itp.)
  • Przyjęcie osoby potrzebującej pomocy – znajdującej się w sytuacji kryzysowej do  hostelu gdzie jest 5 miejsc noclegowych dla kobiet i matek z dziećmi
  • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych osoby/rodziny przebywającej w hostelu
  • Diagnoza problemu przez Zespół Specjalistów Interwencji Kryzysowej na wszystkich płaszczyznach (prawnej, psychologicznej i socjalnej) i ustalenie strategii działania
  • Spisanie kontraktu z osobą potrzebującą pomocy, w którym poinformowana zostanie o planowanej strategii działania i zadeklaruje gotowość współpracy z pracownikami Ośrodka
  • Terapia indywidualna – terapia psychologiczna i wsparcie udzielane bezpośrednio w Ośrodku (gabinet psychologiczny) i w Punktach Interwencji Kryzysowych
  • Pomoc i wsparcie socjalne, prawne dla ofiar przemocy w rodzinie
  • Interwencja w środowisku własnym osoby
  • Zakończenie działań – usamodzielnienie (powrót poszczególnych osób – rodzin do własnego środowiska).

W miarę pojawiających się potrzeb Ośrodek może zwiększyć swoja propozycję form udzielanej pomocy ambulatoryjnej („dochodzącej”).