16 listopada 2022 r., po pandemicznej przerwie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego miało miejsce szkolenie dla zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich.

Podnoszenie kwalifikacji jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania rodzin zastępczych. Wynika to z faktu znaczących problemów emocjonalnych i rozwojowych, z którymi borykają się dzieci po traumatycznych przeżyciach.

Tym razem szkolenie prowadzone przez zewnętrzną firmę dotyczyło dwóch istotnych kwestii: rodziny zawodowe poszerzały wiedzę na temat aspektów prawnych i znaczenia kontaktów z rodzicami biologicznymi w rozwoju dziecka, rodziny niezawodowe podnosiły kompetencje związane z analizą zachowań trudnych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zapobiegania trudnościom wychowawczym.

Praca rodziny zastępczej wymaga szerokiej wiedzy z zakresu pedagogiki oraz zrozumienia i empatii wobec rodziców i dzieci będących w danym momencie życia w kryzysie. Dziękujemy zatem wszystkim rodzinom zastępczym za aktywny udział w szkoleniu i świadomą pracę nad podnoszeniem swoich umiejętności zawodowych.