Dane Inspektora Ochrony Danych

Inspektor Danych Osobowych – Sławomir Kozieł

e-mail: iod@zabkowice-powiat.pl