Od 1 stycznia 2024r. weszły w życie przepisy wprowadzające świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych, które będzie przyznawać ZUS. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie , powinna w pierwszej kolejności uzyskać od Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania O Niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu wsparcia.

Wnioski o ustalenie poziomu wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny można pobrać na stronie WZON i złożyć bezpośrednio, bądź drogą pocztową do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim : Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław ( Urząd Wojewódzki pok. 007/009). Tel. kontaktowe : 71/340 66 14 lub 71/340 69 56.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym – strona 17, punkty: 7, 8, 9,  nie jest jednostką upoważnioną do pośredniczenia w w/w zadaniu.  Wniosek  o wydanie decyzji ustalającej poziom wsparcia może zostać złożony bezpośrednio w WZON lub za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie.