29 grudnia 2023 / Aktualności

Informujemy, że Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku” wprowadzonego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia powyższego programu w 2023 roku (Monitor Polski z dn. 22 listopada 2023 roku, poz. 1276).

Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Wsparcie udzielone ze środków Funduszu Pracy realizowane jest w formie dofinansowania do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie
od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z Umową podpisaną w dniu 27 grudnia 2023 r. Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie w kwocie 114 000,00 zł.          

Termin realizacji zadania: od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r.