Odbiorcy projektu: dzieci (do lat 17) z województwa dolnośląskiego, które posiadają orzeczenia o
niepełnosprawność z jednostkami chorobowymi autyzm lub spektrum autyzmu.


Termin rekrutacji / Ilość miejsc na dofinansowanie: do wyczerpania środków / dla 9 pacjentów
Miejsce Realizacji: Rehabilitacja prowadzona będzie w już istniejącym Centrum realizującym
rehabilitację w ramach funduszy NFZ, PFRON oraz SUO. Rehabilitacja społeczna prowadzona będzie
przez wysoce wyspecjalizowanych rehabilitantów specjalizujących się w ww. grupach
chorobowych.


Projekt: W ramach projektu każdy z pacjentów otrzyma dedykowanych indywidualnie 35 godzin
rehabilitacji społecznej, którą będą pomagały dostosować komunikację rehabilitowanych z
otoczeniem jak i reakcje na inne osoby w otoczeniu. Działania te znacznie pomogą odbiorcom
projektu funkcjonować w środowisku społecznym, w tym w szkole.


Możliwość zakwaterowania: Fundacja RehaMaluch posiada zakwaterowanie w Centrum
Rehabilitacji dla uczestników projektu, którzy są z oddalonych powiatów Dolnego Śląska.


W celu uzyskania szczegółów, prosimy o kontakt pod 57 57 57 562 lub wejść na naszą stronę
htps://www.rehamaluch.pl/dofinansowanie i wybrać „RehaMaluch Doda Ci Skrzydeł.