Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż od dnia 1 stycznia 2024r. osobom, które znalazły się z w sytuacji kryzysowej zapewnia pomoc psychologiczną  i prawną.

Przy współpracy z innymi instytucjami okołopomocowymi zapewnia krótkoterminowe schronienie i wparcie.

Więcej informacji pod nr tel: +48 74 8156 000