Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2022”. Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Czekamy na osoby dorosłe z całej Polski.

W ramach projektu przewidujemy jeszcze dwa rodzaje szkoleń:

1. Szkolenie jesienne (termin: 27.11 – 3.12.2022). Szkolenie to skierowane jest do osób potrzebujących wsparcia z zakresu średniozaawansowanej obsługi telefonu oraz komputera.  Podczas zjazdu jesiennego oferujemy naukę w następujących obszarach:

a)     zajęcia z zakresu użytkowania nowoczesnych technologii – nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputera z użyciem mowy syntetycznej, szkolenie korzystania z Internetu, obsługi poczty elektronicznej (e-mail), aplikacji na smartfony i funkcjonalności GPS, umiejętność wykorzystania mobilnej technologii nawigacyjnej, samodzielne docieranie do wyznaczonego sobie nowego celu (nauka gestów do obsługi smartfonu, wyznaczanie położenia, zaznaczanie miejsc na trasie, odszukiwanie punktu docelowego)

b)     uczestnictwo w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych.

2. Szkolenie zimowe (przewidywany termin: 12.02-18.02.2023). Szkolenie skierowane jest do osób potrzebujących wsparcia z zakresu orientacji przestrzennej oraz czynności dnia codziennego, gotowania. W ramach zjazdu zimowego oferujemy naukę w następujących obszarach:

a)     trening orientacji przestrzennej i mobilności

b)     trening bezwzrokowego gotowania oraz wykonywania czynności dnia codziennego

c)      udział w zajęciach kulturalno-rozwojowych, gimnastyce, zajęciach integracyjnych.Istnieje możliwość zgłoszenia się również na indywidualne szkolenie doskonalące w miejscu zamieszkania. W ramach indywidualnego szkolenia doskonalącego oferujemy naukę w następujących obszarach:

a) opanowanie z profesjonalnym trenerem pokonywania z białą laską stałych tras komunikacyjnych w miejscu zamieszkania,

b) zdalne, a więc telefoniczne lub przez Internet, indywidualne szkolenie z użytkowania nowych technologii.

Co trzeba zrobić, by zgłosić się do projektu?

– Zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie; regulamin można pobrać z naszej strony internetowej razem z formularzem zgłoszeniowym.

– Wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz wypełniony na komputerze (wersja w Wordzie) wysłać do nas mailem wraz ze skanem/zdjęciem orzeczenia o niepełnosprawności na adres

a.kaminska@fundacjavismaior.pl oraz a.bohusz@fundacjavismaior.pl

Wpisując w temacie „kurs na samodzielność 2022”.

Terminy i sposób rekrutacji

a) na zjazd jesienny przyjmujemy zgłoszenia do 16.10.2022

a) na zjazd zimowy oraz szkolenie w miejscu zamieszkania – w sposób ciągły, do wyczerpania limitu miejsc.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego z kandydatami spełniającymi kryteria uczestnictwa zostaną przeprowadzone telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi do projektu.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie:

Fundacja VISMAIORKURS NA SAMODZIELNOŚĆ 2022

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON.