Rodzinny Dom Dziecka w Srebrnej Górze

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Jak Nie My To Kto”

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Przyłęku

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Kopciuszek”

 

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Dzbanowie

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Kopciuszek”

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Ząbkowicach Śląskich

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Piotruś Pan”

 

 

 

Rodzinny Dom Dziecka w Targowicy

 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego prowadzona przez Stowarzyszenie „Piotruś Pan”

 

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ząbkowickiego

w 2022 r.

 

Wyszczególnienie

  Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

  z dnia 30 marca 2022 r. poz. 1700

Placówka opiekuńczo-wychowawcza
typu rodzinnego w Targowicy
   3.615,50 zł
Placówka opiekuńczo-wychowawcza
typu rodzinnego w Ząbkowicach Śląskich
   3.305,57 zł
Rodzinny Dom Dziecka
„Jak Nie My To Kto” w Srebrnej Górze
   3.556,68 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Przyłęku   3.307,80 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Dzbanowie   3.305,32 zł