Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych:

  1. Przewodniczący – Włodzimierz Biniaś (tel. 785 110 457)
  2. Wiceprzewodnicząca – Irena Szewczyk
  3. Sekretarz – Kamila Cisakowska-Brożek
  4. Członek Rady – Irena Draganik
  5. Członek Rady – Anna Marcinków

Zadania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Do zadań działającej przy Staroście Ząbkowickim Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  • ocena realizacji programów
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych