Odbiorcy, którzy mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odbiorcy, którzy mieszkają wspólnie z osobą, która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.