Program „Kompleksowa Rehabilitacja” to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek  WYLEWU , doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy.

Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej.