INFORMACJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2022 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Ząbkowicach Śląskich informuje, iż w dniu 1 marca 2022 r.  zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach programu ,,Aktywny Samorząd’’:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Wnioski będzie można składać od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski będzie można składać

od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. dotyczącychroku akademickiego 2021/2022 (semestr letni)

od dnia 01.09.2022 r. do dnia 10.10.2022 r. dotyczących roku akademickiego 2022/2023 (semestr zimowy)

 Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zachęcamy do składania wniosków droga elektroniczną przez System Obsługi Wsparcia SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku (kliknij aby pobrać)

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc:

 • do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 tel. 74 8156-000
 • na bezpłatną infolinię: tel.  800 889 777, wspierającą użytkowników SOW, udzielającą pomocy w obsłudze programu.

REALIZOWANE OBSZARY WSPARCIA I ADRESACI PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2022 ROKU:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
  do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar B Zadanie 5 -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 6. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 8. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 9. Obszar C Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 10. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich, ul. B.Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie od pn.- pt. po wcześniejszym umówieniu  telefonicznym (tel. 74 8156 000),  pocztą tradycyjną lub formie elektronicznej.

WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Informujemy, iż od dnia 01.03.2022 roku można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez System Obsługi Wsparcia jest:

DRUKI WNIOSKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA:

Wnioski o dofinansowanie Moduł I:

Dla wszystkich obszarów:

Wnioski o dofinansowanie Moduł II